Juridiskās konsultācijas

Mēs sniedzam juridiskās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.

Mūsu juridiskie pakalpojumi ir saistīti ar dažādu sfēru tiesisko regulējumu:

 • Fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikuma tiesā sastādīšana un konsultācijas;
 • Palīdzība ar darba tiesībām saistītu strīdu risināšanā.
 • Komerctiesību jomā palīdzība civiltiesisku strīdu risināšanā, t.sk., parādu piedziņa tiesas un ārpustiesas kārtībā. Šķīrējtiesas pakalpojumi;
 • Palīdzība ar īres un dzīvokļa tiesībām saistītos jautājumos.
 • Risinājumi darbībām ar nekustamo īpašumu pirmstiesas un pēctiesas procesā, kad jāatbrīvo nekustamais īpašums pēc ZTI pieprasījuma;
 • Līgumu sastādīšana un analīze, nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, utt., uzņēmuma līgumi, nomas un īres līgumi, darba līgumi, autoratlīdzību līgumi, pirkuma pārdevuma līgumi pilnvarojuma līgumi, u.c;
 • Mantojuma lietas, mantojuma prasības tiesā sagatavošana, u.c;
 • Administratīvās tiesības, administratīvo aktu un iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšana. (administratīvie pārkāpumi, strīdi CSN gadījumos, utt.);
 • Pieteikums tiesā par laulības šķiršanu, laulāto mantas un bērnu ikdienas aprūpes un saskarsmes tiesību sadale;
 • Pārstāvība tiesās, u.c;

Konsultācijas cena sākot no 25 Eur.

Mūsu juristi ir palīdzējuši daudzām personām sasniegt pozitīvus rezultātus dažādu juridisku jautājumu risināšanā.

Ja pēc pārrunām ar mūsu juristiem, saprotat, ka Jums ir nepieciešama palīdzība, noslēdziet līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu un Jūsu problēmas risināšanā tiks iesaitīti mūsu eksperti.

Tāpat varam jums palīdzēt:

 • uzņēmumu reģistrēšanā, gan kapitālsabiedrības, gan biedrības, gan fondu, gan individuālo komersantu, gan akciju sabiedrību, gan izmaiņu reģistrēšana valdes sastāvā, juridiskās adreses, statūtu maiņa, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, uzņēmumu un biedrību likvidēšana, utt.
 • Tālāku palīdzību juridiskajos un grāmatvedības jautājumos (līgumi, ikmēneša atskaites Valsts ieņēmumu dienestam u.c.);
 • Jaundibināma SIA - 50 EUR*;
 • Jauns fonds, nodibinājums, biedrība -60 EUR*;
 • SIA Valdes, juridiskās adreses izmaiņas, īpašnieku maiņa vai pilnvaru pagarināšana, - 40EUR*;
 • SIA pamatkapitāla u. c. izmaiņas - 50EUR*;
 • PVN maksātāja reģistrācija - 25EUR;

Konsultācijas par reģistrāciju - Bezmaksas.

*) valsts nodevas un PVN cenā nav iekļautas.

Piedāvājam arī citus juridiskos pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām.

Pierakstieties uz juridisko konsultāciju pa tālr. +371 299 05 195