Audits

Mūsdienās ir divi audita veidi – iekšējais un ārējais audits.

Iekšējā audita uzdevums ir izvērtēt uzņēmuma kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, un noteikt iespējamus augsta līmeņa riskus. Protams, katra iekšējā audita beigās, auditoram ir jāiesniedz ziņojums par veikto pārbaudi, kurā jāiekļauj gan konstatētie trūkumi, pārkāpumi, riski, gan ieteikumi, kā risināt šīs problēmas, kā arī jāinformē uzņēmuma vadība vai konkrētā amatpersona par gadījumiem, ka iepriekš izceltie trūkumi netiek novērsti.

Ārēja audita uzdevums ir noskaidrot auditētās organizācijas finansiāli saimnieciskās darbības stāvokli, kā arī pārliecināties, cik precīzi tās grāmatvedis ir veicis gada pārskatu.

Audits, vienalga vai ārējais vai iekšējais, ir lielisks veids kā jebkuram uzņēmumam vai organizācijai pārliecināties par savas darbības efektivitāti, kā arī iegūt nozīmīgus padomus tās uzlabošanā.

Uzņēmuma vadības sistēma

Lai saprastu, kā un cik labi darbojas uzņēmuma vadības sistēma, vadībai jābūt ticamai informācijai un profesionālai novērtēšanai. To var iesniegt auditors. 

SIA "ILEAR" piedāvā: 

veikt uzņēmuma auditu atbilstoši normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem, izstrādā rekomendācijas.

Pakalpojuma cena – pēc vienošanās.