Mūsu pakalpojumi
Grāmatvedības pakalpojumi
Mūsu pakalpojumi
Juridiskie pakalpojumi
Mūsu pakalpojumi
Nodokļu konsultācijas

Grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

 • Pilna grāmatvedības apkalpošana, gan SIA, gan IK, gan ārstam un pašnodarbinātām personām;
 • Datorizēta grāmatvedības uzskaite ar 1C programmu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
 • Visu nepieciešamo atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID, u. c. valsts instancēm;
 • Gada pārskatu un deklarāciju sagatavošana, audita veikšana;
 • Pārstāvēšana VID;
 • Grāmatvedības konsultācijas.

Uzzini vairāk

Juridiskie pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām

Mūsu juridiskie pakalpojumi ir saistīti ar dažādu sfēru tiesisko regulējumu:

 • Ar darba tiesībām saistītu strīdu risināšana.
 • Komerctiesības;
 • Firmas atvēršana, slēgšana, juridiskas adreses un valdes sastāva maiņa.

Uzzini vairāk

Nodokļu konsultācijas

 • Nodokļu optimizācija;

 • Nodokļu aprēķināšanas formas izvēle;

 • VID iesniedzamās atskaites;
 • Uzņēmējdarbības formai atbilstošu nodokļu piemērošana;
 • Nodokļu padziļināta izpēte;
 • Finanšu analīze.

Uzzini vairāk

Darba un personas datu drošība

  • Informācija par personas datu drošību;
  • Datu drošības politikas sagatavošana;
  • Konsultācijas datu drošības jautājumos.
  Darbinieku apmācības darba aizsardzības jautājumos darba vietā;
 • Obligāto veselības pārbaužu (OVP) norīkojumu sagatavošana;
 • Darba aizsardzības sistēmas audits;
 • Darba aizsardzības sistēmas izstrāde;
 • Darba vides riska faktoru izvērtēšana;
 • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanu, saraksta izstrāde;
 • Mērījumu veikšana darba vietā (apgaismojums, gaisa mitrums, troksnis, temperatūra un tml.)

Uzzini vairāk

Īsumā par mums

Mūsu uzņēmuma darbības joma ir grāmatvedības, juridiskie, kā arī darba un personas datu aizsardzības pakalpojumi un konsultācijas. Apkalpojam gan fiziskās, gan juridiskās personas, kuras pārstāv dažādas uzņēmējdarbības formas.  Pie mums var saņemt vienreizējus pakalpojumus, piemēram, dokumentu izstrādi iesniegšanai tiesā, sūdzības vai brīdinājuma sagatavošanu. Piedāvājam arī ilgtermiņa sadarbību, piemēram, uzņēmuma grāmatvedības apkalpošanu.

about us

Mūsu partneri

 • partneri1
 • partneri2
 • partneri3