"1C programmas attālinātais darbs."

Piedāvājam pakalpojumu "1C programmu attālinātu darbu. "Attālināta darba" atļauj pieslēgties caur internetu un strādāt ar savu datubāzi no jebkura datora, kuram ir pieslēgums internetā.

Atsevišķu nodokļu likmes un rādītāji, kas piemērojami no 2014. gada 1. janvāra

Atsevišķu nodokļu likmes un rādītāji, kas piemērojami no 2016. gada 1. janvāra

Minimālā EUR 370, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme – 23 %, neapliekamais minimums EUR 75 un atvieglojums par apgādībā esošām personām paredzēts EUR 175 apmērā.

Obligāto iemaksu likme strādājošajiem ir 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba ņēmējs

Mikrouzņēmumu nodokļa likme – 9% no apgrozījuma. Ja mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātā nodokļa summa nepārsniegs EUR 50, mikrouzņēmuma maksātājam budžetā būs jāiemaksā nodoklis EUR 50 apmērā.

Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 28,75 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi19,90 % un 8,85 %.

Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 31,08 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 21,51 % un 9,57 %.

Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 29,05 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,10 % un 8,95 %.

Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ja darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 23,86 % no obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 16,51 % un 7,35 %.

Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 30,58 % no obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 28,21 % no obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 26,19 % no obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 31,47 % no obligāto iemaksu objekta.

Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 23,86 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

 

Ienākums no kapitāla 10 %

Ienākums no kapitāla pieauguma 15 %

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 15 %

 

Atsevišķu nodokļu likmes un rādītāji, kas piemērojami no 2014. gada 1. janvāra

Minimālā EUR 320 (Ls 225), iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme – 24 %, neapliekamais minimums EUR 75 (Ls 52,71) un atvieglojums par apgādībā esošām personām paredzēts EUR 165 (Ls 115,96) apmērā.

Obligāto iemaksu likme strādājošajiem ir 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba ņēmējs

Mikrouzņēmumu nodokļa likme – 9% no apgrozījuma. No 2015.gada 9% likme tiks piemērota tiem uzņēmumiem, kuriem gada apgrozījums nepārsniegs EUR 7000 (Ls 4920), savukārt, ja apgrozījums šo summu pārsniegs, mikrouzņēmuma nodokļa likme būs 11%, 2016.gadā – 13%, bet 2017.gadā – 15%.

Ja mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātā nodokļa summa nepārsniegs EUR 50, mikrouzņēmuma maksātājam budžetā būs jāiemaksā nodoklis EUR 50 apmērā.

Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 29,12 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,16 % un 8,96 %.

Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 31,48 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 21,79 % un 9,69 %.

Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 30,00 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,77 % un 9,23 %.

Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ja darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 25,16 % no obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 17,42 % un 7,74 %.

Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 31,06 % no obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 28,66 % no obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 27,52 % no obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 32,00 % no obligāto iemaksu objekta.

Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 25,16 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

 

Ienākums no kapitāla 10 %

Ienākums no kapitāla pieauguma 15 %

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 15 %